Onsøyknipen

Klatreregler

Morstadveggen

Fredrikstad klatreklubb forvalter i samarbeid grunneier en rekke ruter på Onsøyknipen som begynner i hager. FKK har over tid bygget en god relasjon til grunneierne og ønsker å forvalte denne relasjonen inn i fremtiden. FKK har i sammarbeid med grunneier satt opp klatreregler for Morstadveggen. Følg klatrerreglene og bevar klatringen på Morstadveggen inn i fremtiden!

God klatring!

Bergfadder: Anders Lindskog, 480 40 343, anders.lindskog@fredfiber.net