Sikkerhetsregler

Opphold på klatresenteret

I klatreveggen

Autobelay – Automatiske sikringsmaskiner

Buldring

Tauklatring 

Øving til topptau- og brattkort

Om du ikke har sikringsbevis, kan du øve på å sikre i hallen. Da er følgende gjeldende:

  1. Du selv vurderer at du er i stand til å sjekke klatreutstyret, gjøre korrekt kameratsjekk og sikre forsvarlig. 
  2. Uten «backup» kan klatrer kun klatre til 3. slynge for så å fires ned igjen.
  3. Ved bruk av autobelay som backup kan klatrer klatre til toppen. Reglene for auto belay er da gjeldene.
  4. Ved bruk av en veileder (som har brattkort) som «backup», kan klatrer klatre til toppen. Veileder skal alltid holde i den passive tauenden, stå på bakken og ha full oppmerksomhet på sikreren.