Om oss

Fredrikstad Klatreklubb (FKK) ble stiftet i 1994. Etter årene med klatrevegg i kryssfinér, fikk vi vårt eget klatresenter i 2006. Senteret ble bygget med stor dugnadsånd og støtte fra blant annet sparebankstiftelsen og sponsorer. Ny utvidelse med et eget barnerom ble til i 2014. I dag teller klubben ca 400 medlemmer. Klubben arrangerer kurs og konkurranser på både nasjonalt og lokalt nivå.

Formålet med FKK er å fremme klatring i Østfold / Nordre Bohuslän og skape et sosialt miljø rundt sporten vår. Vi jobber aktivt med utvikling av nye klatrefelt, førere og vi arrangerer turer og sosiale aktiviteter.

Etikk og miljø står sterkt rotfestet i klubben. Sporløs ferdsel så fremt mulig. Fokus på sikker og sosial klatring.

Styret

styret@fkk.no

Styreleder
Marko Andesilic

Nestleder
Anders Lindskog

Styremedlemmer
Baste Andesilic
Ann-Kristin Olsen
Sverre T. Riise

Varamedlemmer
Stefan Furu
Heidi Strømsnes

Administrasjonen

post@fkk.no

Daglig leder
Thomas Magnus Kristiansen
thomas@fkk.no
+47 984 77 634

Nestleder
Sverre Laup
sverre@fkk.no

Komitéer

Aksesskomitéen

Aksesskomitéen skal sikre at utendørs klatrefelt i området rundt Fredrikstad er tilgjengelige, sikre og utviklet på en god måte. En sentral del av dette arbeidet skjer gjennom fordeling og bruk av klubbens bolteressurser. Komitéen tar stilling til hvilke klatrefelt og klatreruter som klubben skal støtte bolting av.

Medlemmer
Anders Lindskog, Hallstein Wågsås, Bjørn Dragland, Lars Christian Aleksandersen, Thomas Magnus Kristiansen, Jarle Haugan, Arve Langøy og Øistein Bjørhei.

Byggekomitéen

Byggekomitéen har ansvaret for bygging av et nytt klatresenter i Fredrikstad

Medlemmer
Øistein Bjørhei (Prosjektleder), Marko Andesilic, Anders lindskog, Baste Andesilic og Thomas Magnus Kristiansen

Dokumenter

Vedtekter

Årsmøteprotokoller

Årsberetning