Innkalling til årsmøtet 2023

Publisert 20. februar 2023 av: Marko Kategorier: Klubb
Innkalling til årsmøtet Lørdag 18 Mars 2023 kl:17:00
Sted: Redpoint Klatresenter
Etter årsmøtet serverer vi middagen til alle.

Saksliste

1. Valg av referent, tellekorps, valgkomité, ordstyrer og to til å signere
2. Innkalling og saksliste
3. Åpning ved leder med årsberetning
4. Regnskap
5. Valg av styre
	Disse verv står på valg
	Leder
	Styremedlem
	Styremedlem
	Varamedlem
6. Kontingent
7. Budsjett
8. Innkommende saker

Alle innkommende saker må ha et vedtaksforslag og være meldt inn innen 04.Mars
Diskusjonstemaer blir tatt opp etter årsberetningen og trenger ikke å bli meldt inn.

Påmelding finner du her

Meld in saker her