Årsmøte 2024

Publisert 20. februar 2024 av: Baste Andesilic Kategorier: Klubb

Innkalling til årsmøtet Fredag 15 Mars 2024 kl:19:00
Sted: Redpoint Klatresenter
Etter årsmøtet serverer vi den tradisjonelle Lasangen til som deltar.

Saksliste

 1. Valg av referent, tellekorps, valgkomité, ordstyrer og to til å signere
 2. Innkalling og saksliste
 3. Åpning ved leder med årsberetning
 4. Regnskap
 5. Valg av styre
 6. Disse verv står på valg
  Nestleder
  Styremedlem
  Varamedlem
 7. Kontingent
 8. Budsjett
 9. Innkommende saker

Alle innkommende saker må ha et vedtaksforslag og være meldt inn innen 04.Mars
Diskusjonstemaer blir tatt opp etter årsberetningen og trenger ikke å bli meldt inn.

Påmelding finner du her:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe0jG2gpfc…/viewform…

Meld in saker her:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdJzKcVz8f…/viewform…