Kontakt oss

Adresse:
Tomteveien 21
1618 Fredrikstad

Klatresenteret direkte:
+47 97 30 30 35


Daglig leder Thomas Magnus Kristiansen:
+47 984 77 634
post@fredrikstadklatreklubb.org


Fredrikstad Klatreklubb v/Marko Andesilic:
+47 924 08 170
marko@fredrikstadklatreklubb.org


Aktiviteten Familieklatring v/Marc Cuendet:
+47 977 62 868