Isklatring

Link til ny isfører finner du her.

Text versjonen av den gamle føreren vil bli liggende her til den nye er opdatert.

Is i Østfold og nordre Bohuslän

Isklatring i vårt hjemlige distrikt har frem til nå kun vært for et fåtall. Enkelte har siden flere år tilbake klatret litt her og der i fylket og meg forstått har Trøsken, Seutelva, Aremark (visstnok den fineste, som nå har måttet vike plass for nye E18) og “vågestykket” Elgåfossen ved Halden vært utbudet av is.

Med lite erfaring på is og ukjente i miljøet forsøker vi her å presentere en fører for området. Selv har vi funnet (kanskje er det lenge kjent?) Lommeland interessant som klatreområde. Vi har her i god tro førstebesteget 15 nye linjer i sesongen jan-mars 03. Mye mer er å hente for den sugende.

Ta alle graderinger med ei klype salt. Flere av linjene er bare klatret en gang og vil selvfølgelig kunne fremstå forskjellig under ulike forhold. Justeringer vil gjøres om nødvendig. Lengden på rutene er gitt med henhold til hvor mye tau som er nødvendig med tanke på å nå helt frem til fast forankring, tre, steinblokk e.l.

-Isguiden gir ingen retningslinjer for hva som kan klatres ut fra et sikkerhetsmessig synspunkt. Bruk forstand og sjekk forholdene grundig. Husk at klimaet vårt med hyppige temperatursvingninger kan gi store spenninger og rask nedsmelting av isen.

NB! “Ny” informasjon om linjer besteget eller ei og tillegg eller rettelser til allerede publisert materiale tas imot med takk. Med litt hjelp til en dekkende fører kan vi få litt sving på øksene også her i distriktet. Noen har vel klatret på annet enn Elgåfossen ved besøk i Halden-området? Her burde det være gode muligheter.

Østfold

Trøsken, WI2-WI3, 15-20m

Fb: ukj

Kjent og kjært isfall. Perfekt plass å forsøke isklatring første gang. Fossen bygger fort, men forsvinner også raskt grunnet “stor” vannføring og sydvendt beliggenhet. Hele den venstre og midtre delen tenderer å ha solid is. Høyresiden egner seg sjelden for led, men kan by på tynn og morsom topptauing. Kan være veldig våt i midtpartiet.

Adkomst: Kjør fra Sarpsborg mot Kjærringåsen skisenter. Etter at Vestvannet er krysset (Trøskenbrua) er fossen lett å få øye på noen hundre meter lenger frem over jordene på venstre side av veien. Parker på en avkjøring syd for jordene eller langs veien.

Seutelva, WI3, 15-25m

Fb: ukj for alle rutene

God is kan dannes i vannsig ned blanke svaberg. Hele 7 forskjellige linjer er klatret / topptauet der, men som oftest er det bare #4 og #6 som bygger tilfredsstillende. #3 og #7 trenger litt mer tid, men kan også bli riktig fine. Da det ikke er formasjoner i fjellet som isen fester til, blir det fort ustabilt og farlig med vannsig under isen. Flere har erfart at fossene slipper under slike forhold.

Adkomst: Kjør nordover mot Råde forbi “Onsøy stasjon” og ta høyre ned gårdsvei (100m etter krapp høyresving). Parker på østsiden av elva (ved broa) eller gå ned fra hovedveien. Gå 300m oppover østbredden av elva frem til is. Se opp for hunden (du kan jo ha ei øks klar).

Varden

Her dannes enkelte buldre/topptau-linjer. Fra 4 til 8 meter høye. Bratt is, en hengende søyle og mulighet for litt mixklatring. Ok til ei ettermiddagsøkt, fine landinger.

Adkomst: På venstre side av Vardeveien (fra Borge barneskole mot Vetatoppen). To pakeringslommer; en i sydenden av klippen og en midt foran.

Elgåfossen, (WI4)?, 20m?

Ukj. førstebest.

Beliggende ved Halden. Blir klatret år om annet når forholdene tillater det. Mye vannføring. Trenger info om denne fossen!

Bohuslän

Søylefossen

To isfall i en liten dal nord for veien. Ta av ved Svinesundskrysset som for Hälle, kjør 1,6km og isen sees i vestvendt vegg bak et lite hvitt hus. Parkeringslomme 100 meter før huset langs hovedveien.

Lommelandskula, WI3, 20m

Asgeir Larsen , Jeremy Giddens 05.02.03

Kuleformet fjellparti som dekkes av et ispanser. Fryser fort til tykk og klatrbar is. 200m inn i dalen fra parkeringsplassen. Stor og bred under normale forhold. Gardiner kan dannes på venstre side. Flere mulige veivalg. Anbefales.

Det ytre isfallet (50m fra huset) har tre separate linjer hvor den høyre og midtre er selvstendige søyler. Den venstre linjen er i skrivende stund ikke klatret. Sola på ettermiddagen kan ta hardt på isen her allerede fra tidlig i februar.

Woozy, WI4, 15m

Jeremy Giddens 05.02.03

Den midtre linja som består av en eller to søyler som fryser sammen. Isen besto av orgelpiper, men kan sikkert ved gode forhold fryse homogent.

Nobody likes a whiner, WI4, 15m

Asgeir Larsen 05.02.03

Den høyre søyla. Noe fritthengende. Iskvalitet som naboruta.

Isberget

30 meter høyt klippeparti pakkes inn i et tynt ispanser. Overheng i venstrekant av veggen danner tynne hengende gardiner og enkelte steder bygger isen nok for skruer. Fra Svinesund mot Hälle, ta høyre mot Hogdal etter drøye 2km. Beliggenhet på østsiden av veien et par hundre meter syd for “tjernet”. Her vil det trolig dannes nye linjer alt ettersom hvor vannet finner veien fra år til år. Mange mulige varianter og rutemuligheter.

Prickig korv, WI4, 30m

Håvard Kalvøy , Asgeir Larsen , Morten Johannesen 01.03.03

Lengst til høyre på klippen i sydvestvendt vegg. Dette er en av de første linjene i nordre Bohuslän som lar seg lede. Kan være litt tynt med is i starten, men en bjørkelegg 5m opp byr på en god sikring. Før isen er tykk nok for skruer kan ordinært fjellsikringsutstyr brukes, men regn da med noe utklatring. Anbefales.

Pepperoni, WI4, 30m

Asgeir Larsen , Morten Johannesen 02.03.03

3m til venstre for Prickig korv på venstre side av aréten. Tynt opp til lita hylle. Veggen ovenfor var plastret med tynn is og ispølsa nær aréten var tykk nok for korte skruer under førstebestigningen. Felles utsteg med Prickig…

Knirkemannens bønner, WI3, 40m

Asgeir Larsen , Morten Johannesen 02.03.03

Rundt hjørnet til venstre for Pepperoni vender innsteget ut mot veien. Vertikalt i bunn og topp. Hele ruta var dekket av et 5cm tykt islag ved førstebestigningen. Trær på begge sider kan slynges om behovet for solid forankring ønskes og det samme gjelder istapper i bunn og topp. Lett klatring, sparsomt sikret.

Kvarnberget

Over Svinesund, forbi avkjøring til Lökholmen og venstre ved Hogdal kirke. Følg veien 2km og ta høyre inn på sandvei som for klippeklatrefeltet. Isfallet ligger på vestsiden av Lilla Kvarnberget ut mot E6 og er lett å finne. Alternativt kan man ta samme vei som for Hälle og ta høyre i første kryss.

Mølleren, WI4, 35m

Asgeir Larsen , Håvard Kalvøy , Morten Johannesen 01.03.03

Snill start, men blir snart bratt. Isen henger fritt et kort stykke. Flott rute om forholdene ligger til rette. Anbefales.

Hälle

Over Svinesund og venstre i lyskryss ved bodene. Hold til venstre i første kryss og is vil åpenbare seg i neste.

-Vestveggen:

Her kan det dannes flere fritthengende søyler på begge sider av hovedisen (Halvtannfoss). Noe er topptauet, men ikke ledet. Gode muligheter for fine mixlinjer de år det er mye is. Ei mektig linje midt på veggen venter på de riktige forholdene.

Istapp til høyre for Halvtannfoss. Bygde seint på sesongen 02/03 og fikk et ledeforsøk av Håvard som resulterte i nær bakkefall fra toppen. (Blåmerke høyre skinke etter bakkekjenning). Tynn fritthengende søyle som henger fra litt over midt i veggen. Strekning forbi kort isfritt parti til liten istapp som henger fra leppa på toppen. Småseriøs WI5/6

Halvtannfoss, WI4, 20m

Jeremy Giddens , Asgeir Larsen 11.01.03

Helt syd i vestveggen dannes en flott foss med hengende is og søyler. Kan ofte by på spennende klatring på orgelpiper den første biten. Fossen har to innsteg der det venstre gjerne er det enkleste. Anbefales.

3m til venstre for Halvtannfoss dannes tidlig en isformasjon fra et riss noen meter opp i veggen. Øvre del vil nok være mulig og klatre mix på egne sikringer såfremt noe is finnes på toppen. Seint i sesongen 02/03 formet i tillegg ei lang hengende issøyle fra toppen. Ruta ble kun topptauet. WI6

-Nordveggen:

Svakt overhengende kompakt vegg. Veggen kan skimtes mellom høye grantrær fra veien. Her formes de lekreste søyler, ofte helt til bakken. Estetisk vakkert og fristende. Isen kan ha dårlig forankring til fjellet og alle forhåndsregler bør tas før det klatres her.

Tidlig i sesongen 02/03 ble det dannet ei massiv nesten 1.5m i diameter og 15-20m høy helt fritthengende søyle i høyrekant av veggen. Respektfulle som noviser flest lot vi den være i fred og den falt ned 2 uker seinere under en kort mildværsperiode. Lenger ut på vinteren fant ikke vannet samme vei, men det ble dannet flere mindre søyler som ikke nådde klatrbar størrelse.

Diplomis, WI5, 25m

Asgeir Larsen 11.01.03

Midt på veggen, en bratt blå issøyle. Isen har kontakt med veggen i nesten hele dens lengde. Bygger solid helt til bakken under gode forhold.

Til venstre for Diplomis var det en “nesten” klatrbar søyle også tidlig i sesongen 02/03. Nådde ikke helt ned, men så ut til å kunne ha et traverserende innsteg inn fra høyre.

Velfeareline, WI4, 15m

Jeremy Giddens 11.01.03

20m til venstre (øst) for Diplomis på en lavere vegg.

Vertikal pilar, ofte med god is. Anbefales.

Vulvastigen, WI4, 40m

Håvard Kalvøy , Asgeir Larsen 04.03.03

Blomkålis og isgitter som øks og underarm forsvant i. Vil trolig ha langt bedre iskvalitet tidligere i sesongen. Vertikal søyle inneklemt i en stor kamin. Spesiell avslutning gjennom en åpning under store blokker i øvre del av ruta. En opplevelse! Ordinære fjellsikringsmidler kan komme til nytte. Anbefales. 100m til venstre (øst) for Diplomis.

-Åberg:

Hesten, WI3, 20m

Håvard Kalvøy , Lars Magnus 11.01.03

Denne isen ligger 600m nord for hovedfeltet. I nordvestenden av åker og hestebeite ligger fossen lett synlig på venstre side av veien på vei ned til Hälle. Sydvendt.

Følg gårdsvei over jordet (fortrinnsvis til fots) ca. 100m syd for innkjøringen til Åberg-gård.

Ramberget øst

Fra Hälle “sentrum” følges veien sørover på østsiden av Ramberget mot Krokstrand / Näsinge. Avkjøring i Hälle like nord for Åberg-gård. Grusomt dårlige adkomstbeskrivelser er gitt, men lover å komme tilbake mer detaljert.

Isgang, WI3, 25m

Asgeir Larsen , Morten Johannesen 09.03.03

Snill hellningsgrad opp et venstrevendt dieder. Vertikalt de siste meterne. Tykk og massiv is.

Fra Hälle forbi all spredt bebyggelse til tett granskog. På høyre (vest) side av veien.

2-3km syd for Isgang ligger de neste rutene. Ta høyre i første veikryss. Et stort tjern /vann ligger øst for veien. Beliggende i nordenden av dette vannet på vestsiden av veien.

Saftis, WI3, 35m

Asgeir Larsen , Morten Johannesen 09.03.03

70-80 graders is opp ei 15m høy renne / kamin. Kan avsluttes her hvis det skulle være lite is. Ellers klatres et 20m langt utsteg på tynn is opp svaberg på venstre side.

Softis, WI3, 20m

Morten Johannesen , Asgeir Larsen 09.03.03

Med innsteg like til høyre for Saftis lokker en suveren nybegynnerfoss. Estetisk vakker og innbydende 50-60 grader bratt, helt uten overraskelser.