Ditt første besøk

RedPoint klatresenter ligger på Activ center i Tomteveien 25 i Fredrikstad. Det er gratis parkering på utsiden av bygget. Buss nr 8 fra sentrum stopper rett utenfor.

Sikkerhet

Alle som besøker oss må følge våre sikkerhetsregler.

Autobelay

Vi har et eget rom med automatiske sikringsmaskiner! Disse krever ingen tidligere erfaring, kun en opplæring som du får her på senteret. Autobelay er utfordrende og gøy både for voksne og barn.

Buldre

Alle kan buldre hos oss, dette krever ingen tidligere erfaring! Det eneste du må gjøre er å kjøpe inngang og leie sko hvis du ikke har dine egne. Vi har to buldrerom med buldreproblemer i alle vanskelighetsgrader.

Buldring passer både for barn og voksne. Det er viktig å huske at det er den som står på bakken som er ansvarlig for at man ikke får en buldrer i hodet.

Sikringskort

For å kunne sikre med tau hos oss må du enten ha topptaukort eller brattkort. Dersom du ønsker å lære deg å sikre kan du melde deg på ett topptaukurs eller ledkurs. Du finner mer informasjon om dette på denne siden.

Åpningstider

Du finner våre åpningstider her!

Priser

Vi selger drop-in, klippekort og periodekort. Hvis du ikke har eget utstyr kan du leie det på klatresenteret. Du finner våre priser her!