Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Tid
Tirsdag 26. September kl. 19:00-19:15
 
Sted
Redpoint klatresenter
 
Agenda
  1. Valg av referent, tellekorps, ordstyrer og to til å signere
  2. Innkalling og saksliste
  3. Åpning ved leder
  4. Godkjenne at styret kan ta opp lån i KLP med kommunal garanti for bygging av nytt klatresenter
  5. Godkjenne at styret kan bruke egenkapital inntil kr.4.000.000,- på bygging av nytt klatresenter